omnieNazywam się Mateusz Michałkiewicz.
Jestem lekarzem weterynarii, specjalistą chorób zwierząt nieudomowionych, co potocznie oznacza specjalistę chorób zwierząt dzikich i egzotycznych.

Od 1996 roku pomagam zwierzętom towarzyszącym pracując u mojego mistrza Andrzeja Majewicza. W 2006 roku po odbyciu dwuletnich studiów podyplomowych złożyłem egzamin i uzyskałem tytuł: specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych. Od 2007 roku pomagam zwierzętom dzikim trafiającym do ośrodka stworzonego przez Leśnictwo Miejskie w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305.

"Zwierzyniec" powstał z kilku powodów. Pierwszym i najważniejszym było zaspokojenie potrzeb mieszkańców zasiedlających małe siedliska i wsie na przedmieściach Łodzi, Zgierza, Strykowa, Ozorkowa i Brzezin oraz pojawienie się dużej ilości dzikiej zwierzyny wymagającej pomocy np. po kolizjach drogowych.